Vývojová kineziologie aneb učte se od nejmenších

0

Chcete se dozvědět více informací o vývojové kineziologii především z praktického hlediska? Potřebujete zlepšit své držení těla? Ukážeme si, jak oprášit pohybové vzorce dítěte, které je stále uvnitř vás.

Trocha historie

V USA (ve 20. letech minulého století) sledoval vývoj dětí Arnold Lucius Gesell. Přišel na určité zákonitosti – aby nastal vývojový pokrok, musí něco předcházet. U nás byl známý profesor Václav Vojta, který testoval reflexní a polohové reakce u dětí. Dnes se jeho reflexní terapie používá jak u dětí, tak u dospělých.

Jednotlivá období vývoje + cviky

Vše začalo narozením, během roku se z vás stalo vzpřímeně chodící dítko. Každé období má své typické pohybové vzory, které si zde uvedeme. Tyto polohy utvářely váš vývoj. I když jste teď dospělí, byla by velká škoda na ně zapomenout. Mohou vám být užitečné, jak ve sportu, tak v každodenním životě. Doporučuji zajít za zkušeným fyzioterapeutem či jiným odborníkem, který rozhodne, jestli je tato metoda vhodná právě pro vás.

1M

První týdny života tráví novorozenec nejvíce času v poloze na zádech. Hlavu má otočenou na jednu stranu. Zvedneme-li miminko do sedu, hlava spadne vpřed. Při poloze na břiše se obvykle schoulí do klubíčka (kyfotické držení páteře). Nohy strčí pod břicho. Ruce jsou sevřené do pěstiček.

Z tohoto období si pro naši potřebu (cvičení) nebudeme brát žádný vzor. Vše se ale změní ve 2. – 3. měsíci, kdy se začnou objevovat napřimovací tendence.

2M

V období 2. měsíce dítě spolu s očima otáčí i hlavu (za podnětem – motivace). Typická je poloha tzv. šermíře. Dokáže zvednout hlavu výše a začíná se opírat o předloktí.

3M

Konečně nastává průlomové období, které se vyznačuje symetrickou polohou těla. Dítě dokáže zvednout kromě hlavy i hrudník. Loket se posouvá výše. Známé je tzv. pasení koníčků. Dlaně jsou už spíše otevřené.

3. měsíc v lehu na zádech

V lehu na zádech

Položte se zády na podložku a nohy si položte na velký míč (lze použít i židli). Kolena mírně vytočte ven. Dech směřujte do břicha ze všech stran, žebra jsou stažená. Ruce leží podél těla dlaněmi vzhůru. Hlava se nezaklání, osu těla vytahujte do dálky.

2. varianta – bez míče

V lehu na zádech bez míče

Zvedání hlavy

Zvedání hlavy 1

Zvedání hlavy 2

Lehněte si na břicho, pokrčené ruce položte vedle hlavy. Ramena směřují od uší. Nadzvedněte hlavu od podložky, ale stále se dívejte dolů. Neprovádějte záklon! Dýchejte do břicha. Bedra neprohýbejte a uvolněte veškeré napětí v hýždích. Proveďte pár nádechů a výdechů, poté vraťte hlavu zpět dolů.

4M, 5M

Kolem poloviny 5. měsíce se dítě začíná otáčet na bok (ruka jde přes střední osu těla).

6M, 7M

V 6. měsíci se už samo přetočí ze zad na břicho, postupem času i opačně. Na zádech je schopno přiblížit nohy k obličeji. Po 7. měsíci se může objevit tzv. tulenění, kdy dítě používá pouze horní končetiny. Dokáže provést šikmý sed, který následně využijeme jako cvik.

Brouk – držení nohou

Brouk - držení nohou

V lehu na zádech se rukama chytněte za vnitřní stranu chodidel. Ramena stáhněte dolů a hlavu protáhněte do prodloužení páteře.

Zvedání pánve vzhůru

Zvedání pánve - první fáze

Zvedání pánve - druhá fáze

Zaujměte pozici na boku. Spodní noha je pokrčená a opírá se o podložku, horní noha je volná. Spodní ruka se opírá o předloktí. Nadzvedněte tělo tak, aby bylo v jedné ose. Proveďte výdrž a vraťte se zpět.

Šikmý sed

Šikmý sed

Posaďte se tak, abyste se opírali o dlaň. Spodní nohu položte dopředu a vrchní nohu vzad. Kolena svírají pravý úhel! Trup se neprohýbá, ale je v jedné ose (viz. obrázek).

8M, 9M

Ze šikmého sedu se dítě dostává do kleku na čtyřech a volného sedu. Poté se pokouší o plazení a klek na jednom koleni. Je důležité, aby dítě období lezení nepřeskočilo. Mohlo by se to projevit na vývoji v pozdějším věku.

Klek na čtyřech

Klek na čtyřech

Klekněte si na všechny čtyři, dlaně jsou pod rameny a kolena pod kyčlemi. Kolena směřují mírně ven, chodidla jsou u sebe. Dbejte na rovná záda a břišní dýchání.

Lezeni

Lezení 1

Lezení 2

Zaujměte stejnou polohu jako u předchozího cviku. Poté vykročte jednou rukou a protilehlou nohou. Opakujte na obě strany.

Tripod

Tripod

Opět si klekněte na všechny čtyři. Vykročte jednou nohou vpřed vedle dlaně. Koleno svírá pravý úhel.

10M, 11M

Při lezení je spolupráce nohou již sehraná. Dokonce se začne místo kolen opírat o chodidla a trénuje přibližovat zadek k patám (přechod k dřepu).

Rytíř

Rytíř

Klekněte si na jedno koleno. Trup je vzpřímený. Koleno přední nohy nesmí přesahovat špičku chodidla. Pánev udržujte vyrovnanou, aby nebyla příliš šikmá a nerotovala. Temeno hlavy táhněte vzhůru.

2. varianta – opora ruky u míč

Opora ruky  o míč

Medvěd

Medvěd

Z kleku na všech čtyřech přejděte do polohy medvěda tím, že vytáhnete hýždě vzhůru. Oporou jsou rozevřené dlaně a špičky chodidel. Ruce v lokti příliš nepropínejte, spíše je mějte mírně pokrčené. Hlavu držte v prodloužení páteře.

2. varianta – střídavé zvedání chodidel

Střídavé zvedání chodidel

12M a více

Ze dřepu se dokáže zvednou do stoje. V roce už dítě umí chodit s přidržováním o nábytek a poté bez opory. Okamžik prvních samostatně provedených krůčků je poměrně individuální.

Dřep

Dřep - fáze 1

Dřep - fáze 2

Stoupněte si na šířku pánve, poté proveďte dřep. Pohyb probíhá pouze v kolenou a kyčlích. Neprohýbejte se v bedrech.

2. varianta – nácvik dřepu s židlí

Nácvik dřepu s židlí

Při cvičení se většinou postupuje od jednodušších cviků ke složitějším. Ale najdou se lidé, kterým jdou lépe cviky z vyšších měsíců.

Dnešní styl života si žádá kompenzaci. Jakmile dítě usedne do školní lavice, kolotoč se roztáčí. Pomocí cviků z vývojové kineziologie, lze dosáhnout zlepšení koordinace a efektivity pohybu. Důležité je také dýchání pomocí bránice. Zajisté jste někdy viděli malé dítě, jak se krásně nadechuje do břicha. Kde jinde si brát příklad, než od nejmenších?

K tomuto příspěvku není možné přidávat komentáře.