Úvod  ›   › 

Strečink je často podceňován

Každý z vás má určitě se strečinkem nějakou zkušenost. Strečink po posilování, běhu a jiné sportovní aktivitě je důležitý, ale málokdo si vyhradí na protažení dostatek času nebo strečink jednoduše vynechá. O pár řádků níže se dozvíte, jaký vliv má správný strečink na vaše tělo.

Co je to strečink?

Pomalé cvičení, které slouží k protažení svalů a zvýšení kloubní pohyblivosti. Z anglického slovesa to stretch = natáhnout.

Stručná historie

První stopy strečinku byste našli v Číně a Japonsku. Jóga (Indie) má zajisté na vývoj strečinku také svůj podíl. Za vynálezce strečinku lze považovat Boba Andersona, který vydal knihu Stretching (1975).

Některé druhy strečinku

 • Aktivní: Dosažení krajní pozice cviku bez dopomoci.
 • Pasivní: K protažení dojde pomocí vnějších sil (vlastní vahou těla, tréninkovým partnerem).
 • Statický: Nejčastější druh strečinku, má 2 fáze.
 • Dynamický: Vhodný před během, zátěží.

Svaly mají schopnost se natahovat a smršťovat. Svaly k tendenci ke zkrácení nazýváme posturální (tonické) a k ochabování fázické.

Suzukiho strečink

Ucelený strečinkový program, který tvoří 32 po sobě jdoucích cviků. Doporučuje se cvičit 1-2x denně.

Zásady strečinku

 • Cvičte v teplém prostředí, v chladu se svaly stáhnou.
 • Dostatečně se oblečte, opět kvůli zahřátí svalů. Volte oblečení, které vám nebrání v pohybu.
 • Před samotným strečinkem se rozehřejte, využijte kardio zóny.
 • Snažte si najít tiché místo, kde vás nebude nic rušit. Vypněte mobil, atd.
 • Soustřeďte se, vnímejte své tělo a protažení svalů.
 • Dýchejte zhluboka a nezadržujte dech. Prodýchejte stažené a ztuhlé oblasti.
 • Nejděte přes bolest.
 • Pohyb neprovádějte švihem a v konečné fázi nekmitejte, cvičte pomalu a plynule.
 • Dbejte na správné držení těla.
 • Pokud jste hypermobilní, neprovádějte cvik až do krajních poloh.

Strečink cviky

Úklon – protažení boční strany krku (kloněný sval, kývač hlavy, trapézový sval)

Stůjte rovně, nohy dejte na šířku boků. Temeno hlavy vytahujte vzhůru, ramena stáhněte od uší. S výdechem rukou jemně přitáhněte hlavu na stranu. Během úklonu stále tlačte ramena dolů. Vystřídejte na druhou stranu.

Protažení ramene – strečink prsních svalů, vnitřní rotátory

Postavte se ke stěně, sloupu nebo rámu dveří, mějte správné držení těla. Noha blíže ke sloupu je mírně nakročená vpřed. Protahovanou ruku ohněte v lokti a upažte do výši prsou, loket svírá pravý úhel. Dlaň a předloktí opřete o sloup, s výdechem otáčejte tělo "od sloupu", jako kdybyste se chtěli podívat za sebe. Zastavte až pocítíte napětí v prsních svalech. Cvik opakujte na druhou stranu.

Strečink záda, rotace – bederní páteř, hýždě

Lehněte si zády na podložku, pokrčte levou nohu v koleni, chodidlo položte z vnější strany druhého kolene. Pravou ruku položte na pokrčené koleno a s výdechem jej otáčejte doprava. Hlava se zároveň otáčí za nataženou rukou. Ramena jsou stále na zemi! Cvik proveďte na obě strany.

Strečink lýtek – protažení lýtkových svalů

Stoupněte si čelem ke sloupu, stěně. Protahovanou nohu zanožte vzad, celá plocha chodidla je na zemi, špička směřuje vpřed. Zadní noha je napnutá, druhá je mírně pokrčená. Opřete se rukama o sloup, s výdechem tlačte patou do země (do mírného napětí), druhou nohu více pokrčte, tělo nakloňte mírně vpřed. Záda jsou rovná! Vyměňte strany.

Strečink nohou – ohybače na zadní straně stehna

Postavte se čelem k lavičce nebo jinému předmětu. Jednu nataženou nohu položte na lavičku tak, aby noha byla ve výši boků, druhá noha je stále napnutá. S rovnými zády se k noze mírně předkloňte a rukama se snažte dosáhnout k chodidlu, ale nejděte přes bolest! Nohy vystřídejte. Dbejte na rovnováhu svalů, ale i duše. Veškerý stres, psychické problémy, se mohou projevit svalovým napětím. Pomocí strečinku působíte na tělo i mysl a zároveň předcházíte zraněni. Buďte ve svém životě flexibilní a nic vás nezaskočí.


Související články: